in English
  Otsi
 
  Sissejuhatus
  Usuõpetuse alused
  Ajalugu
  Kirikulaul
  Ikoonimaalimine
  Literatuursus
  Etnograafia
  Murded
Meil on hea meel, et olete Eesti Vanausuliste muuseumi kodulehe külastaja!
Meie lehe eesmärk on tutvustada Teile vanausu vaimseid ja kultuurilisi väärtusi ja eelkõige Vanausuliste Pomooride Kiriku väärtusi.
Eesti vanausuliste Muuseum koduleht on vanausuga seotud dokumentide ja materialide talletaja ja annab võimaluse kõikidele soovijatele nende materjalidega vabalt tutvuda.
Suure huvi tõttu vanausuliste ja nende ühenduste aktiivse tegevuse vastu on andnud juba varasemalt põhjuse Internetis mitmete vanausulistega seotud lehekülgede sünniks. Kahjuks, on mitmed nendest lehekülgedest aastate jooksul kas oma tegevuse lõpetanud või jäänud uuendamata. Lisaks sellele on arvukalt tehnilisi ja teisi põhjusi, miks ei ole paljudel lehekülgedel võimalust mahutada suurt hulka materjale ja dokumente. Oleme otsustanud olukorda parandada ja muutnud antud lehekülje vanausuga seotud kõikvõimalike vaimsete ja kultuuriliste uuringute arhiiviks või baasiks. Vanausulistega seotud digitaalse arhiivi ja virtuaalse raamatukogu loomise ideed toetas Eesti Rahvastikuministri Büroo. Nende toetusel oli meil võimalik soetada eraldi server ja asutada Eesti vanausuliste muuseumi kodulehekülg.
Oleme otsustanud leheküljele lisada mitte ainult Eestis elavate vanausulistega seotud materjalidele, vaid kogu vanausulistega seotud ülemaailmse diasporaa temaatika. Eesti kogukond on lahutamatu osa ülemaailmsest vanausuliste pomooride ja fedossejevalaste kultuuriruumist ja me oleme läbi aegade säilitanud kõik omavahelised ajaloolised vaimsed, sõpruslikud ja sugulussidemed Lätis, Leedu, Poola, Venemaa Euroopa osas elavate pomoorlaste ja vana-pomoorlastega. Leht on põhimõtteliselt avatud igasuguste täiendavate materjalide vastuvõtuks kõikidele info edastajatele.
Serveril on piisavalt tehnilist võimsust ja mälumahtu ning seda on võimalik veelgi laiendada, lisades serverile uusi ühendusi ja alajaotusi. Kõik sisestatavad andmed ka turvatud. Me töötame edasi selle nimel, et tulevikus oleksid kodulehel olevad fotod ja videomaterialid kiiresti ja kvaliteetselt avatavad ja et lehel oleks otsingumootor.
Kutsume kõik kaastööle meie ühise Eesti vanausuliste muusemi kodulehe täiendamiseks!
Ootame Teie ettepanekuid, märkusi ja täiendusi aadressile pavel@starover.ee
Tehniliste probleemide korral, samuti sisestatavate materjalide formaadi ja karakteristikutenõuete kohta pöörduge info@skysoft.ee

Lugupidamisega
Pavel Varunin
Eesti Vanausuliste Koguduste Liit
  

 
OÜ Skysoft 2008